رایانامه:
admin@apaiums.ir

نشانی:
تهران – بزرگراه شهید همت غرب -بین تقاطع شیخ فضل ا… نوری و شهید چمران – جنب برج میلاد – دانشگاه علوم پزشکی ایران – معاونت بین الملل دانشگاه

تلفن تماس:
86702040 – 86702036