مرکز تخصصی آپا دانشگاه علوم پزشکی ایران خدمات پیچیده پویش و کشف آسیب پذیری­های موجود در شبکه­ ها، نرم ­افزارها و سخت­ افزارها را ارائه و امکان تولید وصله و راهکارهای رفع و ترمیم آسیب پذیری­ ها را فراهم آورده است.