ازاریابی و اطلاع از نیاز بازار در دنیای کسب و کار، از اهمیت بسیاری برخوردار است. برنامه‌های بازاریابی مشخص و جذاب می‌تواند مزیت‌های کالا و خدماتی را که ارائه می‌شود، مشخص سازد.