مستندات مربوط به تولید ابزار­های کمکی جهت رسیدگی به حوادث و آسیب­ پذیری­ها

تولید ابزار مانیتورینگ شبکه

 

این ابزار با بصری سازی جریان ترافیک شبکه طراحی شده است و می­تواند ضمن استخراج خواص و جزئیات ارتباطات هر واسط شبکه نمودار دقیقی از جریان ترافیک ورودی و خروجی رسم کند. ناظر شبکه می­تواند کنترل بهتری بر روی شبکه­ی تحت مدیریت خود داشته باشد. این نرم افزار نیز به زبان C# و تحت محیط .NET نسخه­ی 4.0 توسعه داده شده است .

Figure 1 محیط اجرایی نرم افزار مانیتورینگ شبکه

  • مزیت این نرم افزار:

مزیت اصلی این نرم افزار سادگی در استفاده از آن است چرا که با توجه به نیاز سازمان­های بزرگ و زیرمجموعه­های آن­ها به نظارت بر شبکه تحت کنترل خود، به طوریکه این نظارت حتی ممکن است توسط هر کدام از کارمندان آن سازمان انجام شود و ممکن است آن کارمندان به دلیل عدم تخصص کافی نتوانند از ابزارهای غیر بومی استفاده کنند، طراحی شده است